17 sierpnia 2015

Przebieg operacji zaćmy

Zaraz po znieczulenia oka dokonuje się mikrocięcia, które ma szerokość około 2 mm. Dokonuje się tego specjalną pęsetą i następnie odchylona zostaje przednia komora oka, by mieć łatwy dostęp do soczewki. Trzeba usunąć zmętniałą soczewkę oka, ponieważ nie ma ona odpowiedniej przejrzystości. W tym momencie następuje pierwsza faza rozdzielenia soczewki na mniejsze fragmenty i odsysanie przy pomocy specjalnej sondy i urządzenia ultradźwiękowego. Ostatnia faza będzie obejmowała usunięcie resztek soczewki, która jest zmętniała i oczyszczenia tylnej części oka. Nim umieszczona będzie nowa soczewka w komorze należy usunąć wszystkie drobne części soczewki. Jeśli dokona się implantację miękkiej sztucznej soczewki akrylowej przy użyciu iniektora można przejść do dalszej części operacji. Soczewka jako, że ma pamięć kształtu w ciągu kilku sekund będzie wracała do swojego kształtu pierwotnego. Wstawienie soczewki w odpowiedni sposób do komory oka oraz usunięcie materiału wiskoelastycznego to praktycznie ostatni krok, po którym dokonuje się tylko nakłuć zamykających mikrocięcia.