13 sierpnia 2015

Przegląd popularnych wad wzroku

Nadwzroczność, czy też dalekowzroczność to jedna z najczęściej spotykanych wad wzroku.

Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy oko charakteryzuje się zbyt krótkim wymiarem przednio-tylnym, choć problemem może być również słaby układ łamiący. W rezultacie widziany przez nas obraz nie układa się na siatkówce, ale poza nią, a człowiek narzeka, że widzi niewyraźnie. Oczywiście, wada może być wyrównywana, w celu tym stosuje się zaś szkła okularowe o właściwościach skupiających. Z krótkowzrocznością mamy do czynienia wtedy, gdy wymiary przednio-tylne oka są zbyt duże, problemem może być przy tym również zbyt wielka siła układu łamiącego. W takiej sytuacji obraz powstaje nie za, ale przed siatkówką, a co za tym idzie przedmioty widziane w oddali nie są zbyt wyraźne.

AVM - okulary do komputera

Widzenie w optymalny sposób wymaga przybliżenia przedmiotu do oczu pacjenta. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem są szkła rozpraszające światło, a więc takie, które są opatrzone znakiem „-„. Z kolei za astygmatyzm odpowiada różna krzywizna rogówki sprawiająca, że nie ma mowy o jednakowym załamaniu promieni świetlnych. Obraz jest niewyraźny, a niezborność najczęściej występuje w połączeniu z daleko-, lub krótkowzrocznością. Innym schorzeniem, które może okazać się wyjątkowo kłopotliwe jest daltonizm polegający na niewłaściwym rozpoznawaniu barwy zielonej oraz czerwonej. Często jest to wada wrodzona, choć daltonizm może być też wadą nabytą. Postępujący ubytek zdolności oka do zmiany mocy znany jest z kolei jako starczowzroczność.